Een duurzame ondergrond vraagt om adequate governance!

De ondergrond wordt steeds belangrijker. Urgente opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie en verstedelijking vragen om duurzaam gebruik ervan. Echter, dit gebruik is complex en omstreden. De bevoegdheden zijn versnipperd, de ondergrond heeft vele onzekerheden en de belangen van betrokkenen lopen uiteen. Daarbij is het gebruik van de ondergrond gepolitiseerd. Vele ingrepen in de ondergrond leiden tot problemen, weerstand, uitstel of afstel.

Studio Ondergrond biedt een platform voor onderzoek, dialoog en kennisverspreiding over effectieve en duurzame governance van onze ondergrond. Het platform is een samenwerking van Saxion hogeschool, lectoraat Bodem en Ondergrond, en GovernEUR, valorisatie-incubator van Erasmus Universiteit. StudioOndergrond is een initiatief van Geert Roovers en Mike Duijn.

Dr. ir. Geert Roovers
lector Bodem en Ondergrond, Saxion hogeschool
adviseer Antea Group
g.j.roovers@saxion.nl
+31 6 51 09 43 83

Dr. M. Duijn
managing director
senior onderzoeker
GovernEUR, Erasmus Universiteit Rotterdam
duijn@essb.eur.nl
06 20 973 306

Bekijk enkele publicaties