Portfolio

In ons portfolio kun je onze huidige sectoren “Onderwijs”, “Onderzoek” & “Advisering” terug vinden.

Onderwijs

Wij geven de governance van de ondergrond een plek in het hoger onderwijs. Wij verzorgen (gast)colleges op hogescholen en universiteiten, werken praktijkvraagstukken uit met studenten en kunnen gerichte onderwijsprogramma’s opzetten en faciliteren. Wij doen dit zoveel mogelijk in samenwerking met publieke, private en maatschappelijke organisaties en met collega-kennisinstellingen.

Onderzoek

Wij doen toegepast-wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve sturingsarrangementen voor een samenhangende, duurzame benutting en bescherming van de ondergrond. Wij doen dit in coproductie met publieke, private en maatschappelijke kennisorganisaties, voor concrete vraagstukken uit de praktijk. Wij delen de resultaten van ons onderzoek in de vorm van adviezen met beleids- en uitvoeringsinstanties, in de wetenschappelijke en advieswereld en met het onderwijs.

Platform

Wij stimuleren het delen en gebruiken van ontwikkelde kennis op het gebied van governance van de ondergrond. Dit doen wij via deze website, het organiseren van netwerkbijeenkomsten, webinars, actieve deelname aan symposia, en door het ontwikkelen en begeleiden van een (online) kennis- en leergemeenschappen professionals en kenniswerkers op dit vlak.