Studenten aan de slag!

Opdrachten voor zelfstandige en actieve studenten

De ondergrond wordt steeds belangrijker. Urgente opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, biodiversiteit, transities in de landbouw en verstedelijking vragen om duurzaam gebruik ervan. Echter, dit gebruik is complex en omstreden. De bevoegdheden zijn versnipperd, de uitvoering van beleid kent veel onzekerheden en de belangen van betrokkenen sterk lopen uiteen. Daardoor is het gebruik van de ondergrond gepolitiseerd. Vele ingrepen in de ondergrond leiden tot problemen, weerstand, uitstel of afstel.


Via Studio Ondergrond kun je als student aan de slag en je tanden zetten in deze complexe governancevraagstukken. Daarbij kan gewerkt worden aan diverse onderwerpen is er ruimte om je eigen focus daarin te kiezen. Een breed scala aan opleidingen is passend, zoals bestuurskunde, ruimtelijke ontwikkeling en water- en klimaatstudies.

Onderwerpen waarmee je aan de slag kunt:

Interesse of vragen?

Neem dan contact met ons op!