Wie zijn wij?

StudioOndergrond staat onder leiding van Geert Roovers en Mike Duijn.

Dr. M. Duijn is programmamanager en senior-onderzoeker bij GovernEUR, onderdeel van Erasmus Universiteit.

GovernEUR werkt aan het versterken van het realiserend vermogen in de samenleving versterken met behulp van state-of-the-art bestuurskundige kennis. Deze wordt in interactie met de praktijk wordt ontwikkeld, toegepast en verfijnd.

Mike is een ervaren onderzoeker met een focus op participatief beleidsonderzoek, duurzame ontwikkeling, bodem, water en ondergrond. Mike werkt aan de ontwikkeling van diverse governance concepten, onder meer voor klimaatonderzoek. Mike ontwikkelde de inzichten voor ‘regie op de ondergrond’ voor de gemeente Enschede.

dr. ir. Geert Roovers is lector Bodem en Ondergrond aan Saxion hogeschool en adviseur bij Antea Group.

Geert leidt onderzoek naar het duurzaam gebruik van bodem en ondergrond, vanuit ruimtelijk, bestuurlijk en technologisch perspectief. Geert werkt onder meer aan onderzoek naar de ruimtelijke en bestuurlijke inbedding van ondergrondse ingrepen in Twente, aan de ontwikkeling van 3-D ruimtelijke ordening en de governance van bodemdaling.

Geert is als civiel technicus en bestuurskundige ruim 25 jaar werkzaam in het publieke domein rondom bodem, water en ondergrond, en publiceerde verschillende boeken en artikelen hierover.

Een duurzame ondergrond vraagt om adequate governance!